بحران سی سالگی و دیگر هیچ!

راستش را بخواهید اصلا کار من در آوردن ته یک قضیه است. این یکی از کارهایی است که خوب بلدم و علاوه بر آن که خوب بلدم، بسیار دوستش دارم. وقتی با چیزی مواجه می‌شوم که برایم ناشناخته است؛ در هر موضوعی که باشد برای من فرقی نمی‌کند، تمام تلاشم را می‌کنم تا در حد … ادامه