تنظیم سند یا دستورالعمل مسئولیت اجتماعی

واقعیت آن است که مهم نیست که شرکت شما تازه‌ تاسیس یا کوچک باشد، تمامی شرکت‌ها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک؛ جدید یا قدیمی نیاز دارند که مسئولیت اجتماعی شرکتی را در خصوص کسب‌وکار خود پیاده‌سازی نمایند. پیشتر در خصوص اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی و زوایای آن صحبت کرده‌ام که می‌توانید در پست‌های پیشین مطالعه … ادامه