بحران ۴۰ سالگی و آنچه باید بدانید

بحران میانسالی[۱] که با عنوان بحران چهل سالگی از آن یاد می‌شود؛ در افراد می‌تواند به شکل‌های خفیف یا حاد بروز کند. محدوده بروز این بحران از ۳۵ تا ۵۵ سالگی یا همان دوره میانسالی افراد است که در این زمان تغییراتی در خلق‌وخو، رفتار و احساسات آن‌ها رخ می‌دهد. بی‌قراری، ناامیدی، بی‌حوصلگی، تغییرات شغلی … ادامه