اقسام ارزش در علوم مالی و اقتصادی (۲)

پیرو مقاله هفته قبل در باب اقسام ارزش در علوم مالی و اقتصادی، به چهار مفهوم دیگر درخصوص ارزش برخورد کردم که مایلم در این پست با شما در مورد آن صحبت کنم. ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش جایگزینی و ارزش انحلال مفاهیم دیگری هستند که لازم است در خصوص آن‌ها صحبت شود زیرا این … ادامه