ورژن صفر

تا به حال به این دو کلمه فکر کرده‌اید؟ نسخه صفر راستش را بخواهید هرچیزی ممکن است در هر زمانی تغییر کند و نباید هیچ چیزی را پایدار در نظر گرفت. نسخه صفر در واقع همان اولین نسخه است که به مرور زمان پیشرفته‌تر می‌شود و ماهیتش رو به بهبود می‌رود. همان نقطه آغازین معروف. چرا … ادامه