گام‌های شروع کسب‌وکار خود (۱)

شروع یک کسب‌وکار جدید به معنای چیزی بیشتر از مالکیت صرف است. راه‌اندازی کسب‌وکار خود، مستلزم داشتن ایده‌ای معقول و مناسب، انجام مراحل مختلف اداری، فعالیت‌های قانونی و حقوقی، برنامه‌ریزی، یادگیری ادبیات اکوسیستم، ایجاد تصمیمات کلیدی مالی و قبول کار در سطوح مختلف می‌باشد. بسیاری از افراد با شروع کسب‌وکار کوچک خود؛ امیدوار به گسترش … ادامه

کسب‌وکار و مسائل مرتبط با آن

کسب‌وکار، مفاهیم و مسائل مرتبط به آن آنقدر وسیع است که اصلا نمی‌دانم از کجای آن برایتان شروع به گفتن کنم. اولین مواجهه من با این واژه به آن معنی که در ذهنم دارم؛ یک صبح تابستانی دقیقا وسط با‌ش‌گاه ساختمان روز اول بود. سر میز صبحانه بحث از مقالات چاپ شده در مجله کسب‌وکار … ادامه